“Em bé từ đâu ra?”

Chị Alex sống tại Chamberlain, miền Nam London (Anh) chia sẻ: “Adam nhà tôi lần đầu tiên hỏi mẹ về việc em bé được tạo