Đường cong thật tuyệt. Nhưng em ấy đang làm gì vậy?

Em ấy tính làm gì vậy? thủ dâm chăng  ???