Tư thế quan hệ phổ biến hay được dùng nhiều nhất

Không nên dùng đi dùng lại một vài tư thế quan hệ, như vậy khiến cho bạn dễ nhàm chán trong nhu cầu tình dục, để có thể sáng tạo hơn trong chuyện đó bạn có thể tham khảo thêm các tư thế như sau : Nam nằm dưới , Nữ ngồi trên Vào tư thế này, cô ấy sẽ […]