Gãy “cậu nhóc” vì quá sung

Bài viết có liên quan: Những tư thế quan hệ vợ chồng vừa sướng vừa giữ sức Trường hợp gãy “của quý” khi quan hệ trường hợp không tưởng nhưng thật. Đang ân ái người đàn ông 36 tuổi quê ở Ứng Hòa bỗng thấy cục ở phần dương vật. Bệnh nhân cho biết,lúc đó thấy hết mình hết ham […]