Điều nam giới không thể nói

Theo thống kê cho thấy có đến hơn 40% nam giới không muốn chia sẻ những vấn đề họ gặp phải ngay cả với bạn tình hoặc người vợ của mình. Tuy nhiên, chính điều đó khiến những vấn đề họ gặp phải càng trở nên nặng hơn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tình dục và tăng nguy cơ […]